Zmiany w organizacji ruchu drogowego podczas remontu wiaduktu w Swarzędzu

Zmiany w organizacji ruchu drogowego podczas remontu wiaduktu w Swarzędzu

Decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), odpowiedzialnej za zarządzanie DK 92 oraz prowadzenie remontu wiaduktu nad ulicą Piaski, przynosi oczekiwane zmiany dla mieszkańców Swarzędza. Po długotrwałych dyskusjach, GDDKiA zdecydowała się na umożliwienie przejazdu z ulicy Tabaki na ulicę Stawną.

Remont wiaduktu nad ulicą Piaski, prowadzony przez GDDKiA, spowodował znaczne problemy w ruchu drogowym w Swarzędzu. Kłopoty nasiliły się, gdy na DK 92 wprowadzono ruch wahadłowy. Rozwiązaniem, które mogłoby poprawić sytuację kierowców, jest umożliwienie skrzyżowania DK 92 i udostępnienie przejazdu prosto na skrzyżowaniu ulic Tabaki, Poznańskiej i Stawnej.

Swarzędzkie władze, świadome nadchodzącego remontu wiaduktu, od roku 2020 apelowały do projektanta tymczasowej organizacji ruchu oraz do inwestora i zarządcy DK 92 – GDDKiA – o umożliwienie przejazdu z ulicy Tabaki w ulicę Stawną. Jak informuje Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, do tej pory wszystkie prośby spotkały się z odmową. W odpowiedzi na te prośby, GDDKiA argumentowała, że umożliwienie ruchu pojazdów prosto z ulicy Tabaki w kierunku ulicy Stawnej byłoby niezgodne z warunkami wydanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego na odstępstwo od warunków technicznych dotyczących zmniejszenia odległości między skrzyżowaniami drogi krajowej nr 92 z ulicą Stawną oraz skrzyżowaniem drogi krajowej nr 92 z ulicą Kirkora.