Zarząd Dróg Wojewódzkich w Wielkopolsce występuje o unijne fundusze na realizację inwestycji drogowej

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Wielkopolsce występuje o unijne fundusze na realizację inwestycji drogowej

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (WZDW), z siedzibą w Poznaniu, złożył wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych dla ośmiu strategicznych projektów inwestycyjnych. Szacuje się, że te zamierzenia pochłoną ponad 382 miliony złotych, a planowane wsparcie z Unii Europejskiej ma przekroczyć kwotę 255 milionów złotych.

Projekty mają na celu rozbudowę infrastruktury drogowej w regionie wielkopolskim i wiążą się z wydatkowaniem setek milionów złotych. W skład tych kluczowych przedsięwzięć wchodzi rozbudowa 85 dróg wojewódzkich o łącznej długości 2 735 kilometrów, które są zarządzane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz bezpośrednio przez podległy mu Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Kilka dni temu WZDW złożył wnioski do Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027, starając się o dofinansowanie unijne do wymienionych projektów modernizacyjnych. Każdy z ośmiu projektów jest niezwykle istotny, jednak należy zauważyć, że dwie z tych propozycji nadal czekają na wydanie przez wojewodę formalnej zgody na rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej.