Sytuacja na rynku pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim

Sytuacja na rynku pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim

Zgodnie z najnowszymi danymi Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Poznaniu, 5,9 tys. obywateli z Poznania oraz okolicznych gmin powiatu poznańskiego nie posiada aktualnie zatrudnienia. Jak wynika ze statystyk, sytuacja ta jest jednak znacząco lepsza niż w poprzednich miesiącach, kiedy liczba osób szukających pracy w Poznańskiej Aglomeracji była wyższa.

W lipcu natomiast, w tzw. „pośredniaku” poznańskim zarejestrowano jedynie 238 bezrobotnych mieszkańców naszej gminy – wśród nich 148 to kobiety. Spośród tej grupy 47 osób to młodych ludzi poniżej 30. roku życia, a 71 to osoby starsze, które przekroczyły próg 50. roku życia. Również liczba tzw. długotrwale bezrobotnych stopniowo maleje – na chwilę obecną wynosi ona 56 osób.

Zauważalny jest natomiast wzrost liczby praw do świadczenia comiesięcznego zasiłku dla bezrobotnych – na dzień dzisiejszy korzysta z niego już 80 mieszkańców. Co ciekawe, pomimo okresu letniego, który zazwyczaj charakteryzuje się większą liczbą ofert pracy, jest ich mniej. W czerwcu i lipcu ich liczba była zdecydowanie wyższa; w ubiegłym miesiącu dla mieszkańców Swarzędza dostępne było tylko 34 propozycje zatrudnienia.

W świetle przedstawionych danych PUP, prace podjęło jedynie 19 osób ze Swarzędza i sołectw powiatu swarzędzkiego.