Zachowanie ostrożności na drodze apeluje GDDKiA podczas trwania prac drogowych

Zachowanie ostrożności na drodze apeluje GDDKiA podczas trwania prac drogowych

Główny Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach oraz przestrzeganie znaków drogowych wprowadzonych w związku z organizacją ruchu. Wszystko to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa z uwagi na rozpoczęcie prac drogowych.

Prace te dotyczą zmiany organizacji ruchu na Droga Krajowa nr 92, znajdującej się w Swarzędzu. Planowane jest przeniesienie ruchu na jezdnię prowadzącą w stronę Poznania. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie demontażu ustroju nośnego na przeciwnym pasie ruchu. Prace budowlane będą prowadzone tak, aby nie zakłócić ruchu na DK92 – ruch samochodowy będzie się odbywał jedną jezdnią, która tymczasowo przejmie funkcję jezdni dwukierunkowej.

Dodatkowo, GDDKiA poinformowała o zakończeniu prac związanych z instalacją ścianek szczelnych w pasie rozdziału oraz usunięciem drzew, które mogłyby utrudniać lub stwarzać zagrożenie dla inwestycji. Następne etapy, które rozpoczną się po przeniesieniu ruchu na północną stronę wiaduktu prowadzącego do Poznania, obejmują demontaż ustroju nośnego na jezdni kierującej do Warszawy.