Zmiany w gospodarce śmieci – przeterminowane leki oddajemy nie do apteki, tylko do PSZOK

Zmiany w gospodarce śmieci – przeterminowane leki oddajemy nie do apteki, tylko do PSZOK

Od początku tego roku gospodarowaniem śmieci zajmuje gmina Swarzędz. Wprowadzono wiele zmian, ale ostatnie nowości dotyczą przeterminowanych leków. Do tej pory, były one oddawane do apteki. Od teraz ich utylizacją ma się zająć Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. To tam należy przekazać przeterminowane medykamenty.  

Przeterminowane leki – jak to wyglądało do tej pory?

Od początku roku mieszkańcy, ale i pracownicy aptek alarmowali, że nie mogą zwrócić przeterminowanych leków do aptek. Do tej pory, to właśnie apteki zajmowały się utylizacją przeterminowanych antybiotyków, leków czy suplementów diety. Wszystko w zgodzie z zasadami segregowania takich odpadów. Do końca 2021 roku Swarzędz był członkiem MZ GOAP, w ramach którego zorganizowany był odbiór odpadów. Dotyczyło to również przeterminowanych leków. Wszystko odbywało się jednak w ramach dodatkowej usług GOAP, czyli Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Odbywało się to na zasadzie, że chętne apteki, otrzymywały specjalne kosze na leki. Po ich zapełnieniu GOAP odbierał pojemniki i wywoził do PSZOKu. Takie rozwiązanie generowało znaczne koszty, w 2020 roku było to 38 tys. zł, a w 2021 roku już przeszło 90 tys. zł. 

Nowe rozwiązanie 

Od 2022 roku, po przejęciu gospodarowania odpadami przez Swarzędz, apteki nie mają możliwości odbioru leków od klientów. Takie rozwiązanie sytuacji wynika z tego, że gmina musiała zamknąć się w planowanym budżecie. Nie chcąc podnosić cen wywozu śmieci, zdecydowano, że nie będzie można zostawiać takich medykamentów w aptekach. Rodzi się pytanie, co zrobić z przeterminowanymi lekami? Należy oddać je do PSZOK-u. Takie miejsce w gminie znajduje się w Rabowicach przy ul. Świerkowa 17. Można oddawać leki od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, a także w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00. Może nie jest to najbardziej wygodne rozwiązanie, jednak nie generuje dodatkowych kosztów dla mieszkańców.