Wystawa w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu

Wystawa w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu

W Bibliotece Publicznej w Swarzędzu od 14 stycznia można podziwiać niecodzienną wystawę, która dokumentuje okres Stanu Wojennego. Wystawa w przeważającej mierze dotyczy terenu gminy. Składa się z 13 plansz edukacyjnych, a każda z nich przedstawia różnorodną tematykę. Znajdziemy tam materiały z perspektywy podziemnego społeczeństwa obywatelskiego, które organizowało i brało udział w różnych akcjach. Wystawa zatytułowana Orła WRON-a nie pokona. Wszelkie materiały pochodzą ze zbiorów prywatnych Arkadiusza Małyszki oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

Warto przypomnieć, jak wyglądał okres stanu wojennego?

Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku o północy. Został on wprowadzony na terenie całej Rzeczpospolitej Ludowej, a dokument uchwalający stan wojenny został zatwierdzony przez Radę Państwa, naruszała ówczesne prawa konstytucyjne Polaków, wszystko na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, czyli w skrócie WRON.

W tym czasie na grudniowe ulic wyjechały pojazdy wojskowe, na ulicach stały patrole, które kontrolowały samochody, najczęściej osobowe. Nie obyło się także bez kontroli dokumentów osobowych, wśród podróżujących autobusami. Szkoły zamknięto w styczniu 1982 roku, wprowadzono godzinę milicyjną, a z kiosków zniknęła wolna prasa. To tylko nieliczne przykłady, które obrazują życie Polaków w tamtym czasie.

Ważna wystawa edukacyjna

Niezwykle ważne jest, aby prawdziwe informacje docierały do najmłodszego pokolenia. Niestety często w szkołach brakuje czasu na dokładne przedstawienie materiału z tego okresu, często nawet wśród ludzi występują błędne przekonania. Jest to bardzo ważne, aby dalej przekazywać prawdę. Dodatkowo plansze edukacyjne o wiele bardziej prezentują emocje i oddają prawdziwy wydźwięk tego, jak wyglądał stan wojenny. Jak podkreśla jedna z osób, które przeżyła tamten okres, należy o tym rozmawiać. Stan wojenny na zawsze zostawia piętno na polskiej historii i najważniejsze, to ciągle o tym informować społeczeństwo.