W Swarzędzu przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2024 roku

W Swarzędzu przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Na początku bieżącego roku, dokładnie w styczniu, dokonano rozdysponowania środków finansowych na realizację różnorodnych zadań publicznych w 2024 roku. Tym razem, podobnie jak w latach poprzednich, do dyspozycji różnych organizacji pozarządowych, takich jak kluby sportowe, fundacje czy stowarzyszenia funkcjonujące na terenie miasta i gminy Swarzędz, przeznaczono dotacje.

Całkowita liczba zadań, które otrzymały wsparcie ze strony gminy Swarzędz wyniosła 56. Zostały one wybrane w ramach dwóch konkursów grantowych. W ten sposób miasto Swarzędz kontynuuje swoją misję wspierania społeczności lokalnej poprzez aktywne finansowanie inicjatyw społecznych.

Pierwszy z konkursów skupiał się na zadaniach związanymi ze sferą sportu. Organizacje działające w tej dziedzinie otrzymały łączne dofinansowanie na poziomie 2,205 mln zł. Drugi konkurs zaś był dedykowany dla projektów z zakresu kultury, zdrowia, edukacji oraz turystyki. Tu kwota dotacji, która została przyznana wyniosła nieco ponad 532 tys. zł. Umowy na realizację zadań były podpisywane sukcesywnie z przedstawicielami poszczególnych organizacji.