Planowane poszerzenie odcinka autostrady A2 w ciągu najbliższych dwóch lat

Planowane poszerzenie odcinka autostrady A2 w ciągu najbliższych dwóch lat

Ważne informacje dla mieszkańców naszego powiatu, którzy każdego dnia pokonują drogę do Poznania korzystając z autostrady A2. W przeciągu dwóch najbliższych lat przewidziane są prace związane z poszerzeniem kolejnego fragmentu tej trasy.

Szybko zbliża się czas, kiedy na A2 pojawi się następny odcinek z trzema pasami ruchu. Obecnie, oprócz obwodnicy Poznania pomiędzy skrzyżowaniami Krzesiny i Poznań Zachód, wszystkie jezdnie wielkopolskiej autostrady są dwupasmowe. Jednak w ciągu dwóch najbliższych lat, to ma ulec zmianie. Zarządca drogi właśnie ogłosił przetarg na rozbudowę autostrady, która obejmie dobudowę trzeciego pasa ruchu na następnym odcinku.

Zaplanowane prace dotyczyć będą fragmentu A2 między węzłami Poznań Wschód (na którym można zjechać na S5) a Poznań Krzesiny. Jak podaje Autostrada Wielkopolska, planowany jest nie tylko trzeci pas ruchu w obydwu kierunkach, ale także remont istniejących jezdni. Całkowity zasięg prac ma obejmować mniej więcej 10 kilometrów A2. W ramach tego projektu zaplanowano również przebudowę infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz dodatkowe prace w rejonie węzłów Poznań Wschód i Poznań Luboń. Ponadto, wymagane będzie poszerzenie dwóch mostów nad strugami. Przy realizacji tego zadania wykorzystane zostaną istniejące tereny rezerwowe, a tam, gdzie to konieczne, wykonane zostaną dodatkowe nasypy.

Całe zamówienie podzielono na trzy części, z których każda ma inny termin realizacji. Główne prace, czyli poszerzenie jezdni, mają potrwać nie dłużej niż 16 miesięcy (z wyłączeniem przerwy zimowej). Oznacza to, że wszystkie prace powinny zostać zakończone jesienią 2025 roku.