Ukończono naprawę salo gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie

Ukończono naprawę salo gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie

Pod koniec listopada 2021 roku podczas wykonywania okresowego przeglądu technicznego budynku szkoły. Okazało się, że odkryte zostały usterki, które wymagały dodatkowych ekspertyz technicznych. Jak się okazało, sala wymagała gruntowych poprawek, gdyż jej stan zagrażał bezpieczeństwu uczniów i pracowników.

Wstępne ekspertyzy

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz zlecił wykonanie ekspertyzy dwóm niezależnym firmom. Firma EKSPERTIS Sp. z o.o. miała określić przyczyny powstawania zarysowań na ścianie i wyjaśnić nadmierne rozszerzanie się szczelin dylatacyjnych. Natomiast Politechnika Innowacje Sp. z o.o. miała wydać opinię techniczną w sprawie powstałych uszkodzeń i pęknięć. Każda z wykonanych ekspertyz jednoznacznie wskazała na konieczność zabezpieczenie konstrukcji hali sportowej. Burmistrz zawiadomił Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i wydał decyzje o wyłączeniu hali od 1 grudnia 2021.

Fundusze na remont hali sportowej

Podczas posiedzenia Rady Miejskiej rozpatrzono wniosek o dofinansowanie prac z budżetu gminy. Konieczne prace naprawcze miały wynieść 1,2 miliona złotych. Jednocześnie Burmistrz zapowiedział, że zlecił kancelarii prawnej analizę, kto jest odpowiedzialny za powstałe błędy projektowe lub wykonawcze i przygotowanie procedury odszkodowawczej. Jednocześnie podkreślił, że pomimo decyzji, która wskazuje na to, że do momentu wystąpienia obfitych opadów deszcz i śniegu, użytkowanie sali jest bezpieczne, to nie ma potrzeby narażania innych na niebezpieczeństwo.

Ukończony remont przed czasem

Z początkiem lutego otrzymano informację, że udało się ukończyć remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych nr 2 w Zalasewie. Dokładnie 1 lutego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego potwierdził, że ukończono prace i sala gimnastyczna jest już bezpieczne. Nadaje się do użytkowania przez uczniów i pracowników. Jest to spory sukces i ku uciesze uczniów prace remontowe zakończyły się szybciej, niż początkowo zakładano.