Nowe konto bankowe na potrzeby opłat za śmieci

Nowe konto bankowe na potrzeby opłat za śmieci

Nowy rok to początek zmian w kwestiach związanych z zagospodarowaniem śmieci oraz sposobem uiszczania opłaty za ich wywóz. Pisaliśmy wcześniej o tym, miasto Swarzędz przechodzi na swój własny system śmieciowy, który wejdzie w życie od lipca tego roku. Od początku stycznia obowiązuje również nowy numer bankowy, na który należy wpłacać opłaty za wywóz śmieci z gospodarstwa domowego. Gmina uruchomiła konto ogólne, które otwarto w połowie stycznia.

Zmiany, o których powinien wiedzieć każdy mieszkaniec gminy

Od nowego roku, gmina nie korzysta już z usług Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, która do tej pory odpowiedzialna była za wywóz śmieci z gminy. Odpowiedzialność za gospodarowanie nimi spadła na gminę, dlatego każde gospodarstwo domowe zobowiązane było do złożenia nowej deklaracji śmieciowej. Taki dokument należało złożyć w terminie do 21 grudnia 2021. Jak informuje burmistrz, do tej pory wpłynęło około 9 tysięcy deklaracji, co stanowi 90% dokumentów, które powinny były wpłynąć. Gospodarstwa domowe, które nie wysłały deklaracji, nie będą miały odebranych śmieci. W dalszym ciągu jest możliwość złożenia odpowiedniej deklaracji. Wszelkie informacje znajdują się na głównej stronie gminy Swarzędz.

Problemy z numerem rachunku bankowego

Po wypełnieniu takiej deklaracji, każdy mieszkaniec otrzymał nowy rachunek. Takie informacje rozesłano za pośrednictwem Poczty Polskiej już od początku grudnia. Jak się okazało, nie każdy otrzymał list. W związku tym gmina zdecydowała na otwarcie ogólnego rachunku, który tymczasowo posłuży jako rachunek za opłaty śmieciowe. Dlatego każdy, kto złożył deklarację i nie otrzymał jeszcze listu poleconego z numerem konta, powinien wykonać przelew na konto ogólne: 25 1600 1084 1843 0348 6000 0176. Jest to rozwiązanie tymczasowe i po uzyskaniu listu dalsze opłaty należy wykonywać pod numer, który podany jest w wiadomości. Jednocześnie mamy nadzieję, że wszelkie zamieszania dotyczące wywozu śmieci jest tymczasowe.

W większości gmin w  województwie Wielopolskim od stycznia weszły zmiany związane z odbiorem śmieci. W Śremie, całkowicie zmienione zostały stawki za wywóz śmieci,  a na dodatek sami mieszkańcy nie do końca mogli połapać się w nowych kosztach.