Podsumowanie roku – wywóz śmieci w gminie

Podsumowanie roku – wywóz śmieci w gminie

Czas na podsumowanie roku pod względem wywozu śmieci w gminie Swarzędz i okolicznych sołectwach gminy. Przypomnijmy, że od ponad roku to właśnie gmina  samodzielnie zajmuje się gospodarką odpadami. Jak wypadł pod tym względem 2022 rok? Sprawdzamy.

12 tysięcy ton odpadów

W ubiegłym roku, mieszkańcy wystawili na wywóz ponad 12 tysięcy ton odpadów, z czego połowa to odpady zmieszane. Ponadto od mieszkańców odebrano ponad półtorej tysiąca ton plastiku, metali i innych tworzyw sztucznych, blisko 1,5 tys. ton papieru oraz tyle samo szkła. Całkowity koszt tych operacji to blisko 15 mln zł.

PSZOK – ważne miejsca na mapach gminy

Mieszkańcy gmin Kleszczewo i Kostrzyn mają również możliwość korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rabowicach. Obecna umowa z firmą wywożącą odpady obowiązuje do końca czerwca, po czym zostanie ogłoszony nowy przetarg. Od lipca częstotliwość odbioru odpadów selektywnych, takich jak papier, plastik i szkło, zmieni się na co 2 tygodnie, zamiast co miesiąc. A Wy co sądzicie o zmianie w wywozie śmieci? Zmiana na lepsze?