Otwarcie nowego centrum rehabilitacyjnego w Swarzędzu o wartości 13 mln zł

Otwarcie nowego centrum rehabilitacyjnego w Swarzędzu o wartości 13 mln zł

Odkrywamy nową placówkę medyczną, Ośrodek Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych, znajdującą się w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 3. Cieszy nas fakt, że koszt budowy i wyposażenia tego obiektu – ponad 13 milionów złotych – został w dużej mierze pokryty z funduszy Gminy Swarzędz, która otrzymała aż 11.034.680,45 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Placówka, wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia medyczne, będzie służyła leczeniu i rehabilitacji nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Szczególne wsparcie będą mogli otrzymać podopieczni Swarzędzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu.

Funkcjonalnie zaprojektowany budynek składa się z czterech skrzydeł. W pierwszym znajduje się Warsztat Terapii Zajęciowej, gdzie dorosłe osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z pobytu dziennego i terapii zajęciowej. Drugie skrzydło jest przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 7 lat. W tym miejscu będą prowadzone tzw. wczesne interwencje, obejmujące między innymi dogoterapię, rehabilitację i integrację sensoryczną oraz specjalistyczną salę doświadczania świata.

Trzecie skrzydło centrum to przestrzeń dedykowana rehabilitacji ruchowej. Odbywać się tam będą m.in. sesje hydromasażu, spotkania z fizjoterapeutą i zajęcia gimnastyczne z wykorzystaniem rowerów stacjonarnych, drabinek i innych urządzeń sportowych. Czwarte skrzydło domyśla dyrekcji oraz terapeutów, gdzie znajdują się gabinety logopedyczne, pedagogiczne i psychologiczne.