Nabór do pierwszej klasy

Nabór do pierwszej klasy

W ciągu dwóch tygodni, od 1 marca o godzinie 8:00, rodzice lub opiekunowie będą mieli możliwość zapisania swojego dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Chodzi oczywiście o rok szkolny 2023/2024.

Ułatwiona rekrutacja

Podobnie jak w poprzednim roku, rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną. Zgłoszenia dotyczące kandydatów z obwodu szkoły oraz wnioski należy zarejestrować na specjalnej stronie, która została przystosowana do zbierania takich wniosków. Podczas kolejnego etapu należy wydrukować wniosek i złożyć w szkole pierwszego wyboru wraz z wymaganymi załącznikami.

W marcu poznamy wyniki rekrutacji

Nabór elektroniczny dotyczy dzieci w wieku 7 lat (urodzonych w roku 2016) objętych obowiązkiem szkolnym. A także dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. Natomiast w przypadku dzieci w wieku 6 lat (urodzonych w roku 2017), rodzice są proszeni o bezpośredni kontakt z placówką. Postępowanie rekrutacyjne potrwa do 15 marca, a listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 29 marca. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na oficjalnej stronie miasta.