Mieszkania chronione i treningowe

Mieszkania chronione i treningowe

W Swarzędzu działa łącznie 9 mieszkań chronionych i treningowych. Powstały w ramach programu Za życiem. Ich celem jest przygotowanie mieszkańców do samodzielnego życia społecznego i zawodowego poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach i trening umiejętności społecznych.

Specjalne mieszkania

Trzy dodatkowe mieszkania chronione dla osób starszych są prowadzone przez miasto jako zadanie własne gminy. Obecnie w tych mieszaniach mieszka łącznie 15 osób, ale miasto planuje otworzyć kolejne mieszkanie chronione dla osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Będą kolejne mieszkania

W minionym tygodniu burmistrz podpisał umowę o dofinansowanie w wysokości 280 000,00 zł na stworzenie tego mieszkania dla trzech osób. Miasto od 2018 r. regularnie pozyskuje środki na ten cel i sukcesywnie tworzy nowe mieszkania. Ostatnie z utworzonych mieszkań chronionych uruchomiono w grudniu ubiegłego roku przy ul. Strzeleckiej. W całej Wielkopolsce, dzięki dofinansowaniu przyznanemu samorządom, powstanie łącznie 16 mieszkań dla 39 osób w ramach programu Za życiem w miastach takich jak Chodzież, Obrzycko, Jaraczewo, Pniewy i Piła.