Wnioski o wymianę źródła ogrzewania

Wnioski o wymianę źródła ogrzewania

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na zmianę źródła ogrzewania rozpocznie się od 1 kwietnia 2023 roku. Dotacja wynosić będzie 100% kosztów kwalifikowanych. Ważne, że nie przekroczy 7 000,00 zł dla budynków jednorodzinnych oraz 14 000,00 zł dla budynków wielorodzinnych, w których wprowadzane jest wspólne źródło ogrzewania dla więcej niż jednego lokalu mieszkalnego.

Dla kogo dotacja?

Aby uzyskać dotację, należy trwale zlikwidować system ogrzewania oparty na paliwach stałych, niespełniający wymagań jakościowych. Ogrzewanie musi być  jedynym lub podstawowym, stałym źródłem ogrzewania. Wymiana następuje na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, elektryczne. Dopusza się także ogrzewania olejem opałowym lekkim, pompę ciepła spełniającą wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.  Inne to ogrzewanie na pellet drzewny, spełniające wymagania określone w uchwale nr LXVI/683/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 2023 r.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dotację będą dostępne na Wydziale Obsługi Mieszkańców, Wydziale Ochrony Środowiska oraz na stronie bip.swarzedz.eu, w zakładce eUrząd/”WOS”Wydział Ochrony Środowiska. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2023 r.. Datą złożenia wniosku jest dzień wpłynięcia do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu. Niekompletne wnioski będą uzupełniane, a za datę złożenia wniosku uważa się dzień uzupełnienia o wszystkie wymagane załączniki. Wnioski należy składać przed realizacją zadania, tj. przed zakupem i montażem dotowanych urządzeń, a także przed likwidacją źródła ciepła. Pozytywnie zweryfikowane wnioski podlegają realizacji. Poinformowany wnioskodawca podpisze umowę o udzieleniu dotacji.  Po zakończeniu inwestycji, wnioskodawca składa dokumenty potwierdzające wykonanie zadania. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje się do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.