Przebudowa ulic w centrum Swarzędza: zmiany w organizacji ruchu i komunikacji autobusowej

Przebudowa ulic w centrum Swarzędza: zmiany w organizacji ruchu i komunikacji autobusowej

Centrum Swarzędza jest obecnie miejscem intensywnych prac remontowych, które wpływają na codzienną organizację ruchu. W związku z tym, o godzinie 4:00 w sobotę, skrzyżowanie ulicy Rynek, Zamkowej oraz Placu Niezłomnych będzie nieprzejezdne. Równocześnie, zostanie wprowadzone nowe ułożenie ruchu po zachodniej stronie Rynku w Swarzędzu, a ulica Piaski zyska status drogi dwukierunkowej.

Wprowadzone zmiany będą miały również istotny wpływ na funkcjonowanie Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej przez cały weekend. Przystanek Plac Niezłomnych nie będzie obsługiwany przez autobusy linii numer 405, 412, 484, 485, 486, 491, 492, 493 oraz 494. Zamiast tego, tymczasowy przystanek zostanie utworzony przy Ratuszu i to on stanie się punktem początkowym i końcowym dla autobusów linii numer 405.

Dodatkowo obowiązywać będzie skrócona trasa dla autobusu linii numer 498, której koniec znajdować się będzie na pętli Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy.

Planowane jest przywrócenie standardowej organizacji ruchu w okolicy Rynku w Swarzędzu o godzinie 4:00 w poniedziałek. Autobusy mają wrócić na swoje ustalone trasy od pierwszych porannych kursów tego dnia.