Stowarzyszenie Historyczne informuje o stopniu zniszczeń i nowych działaniach w kwestii zabytkowego dworku w Krzesinach

Stowarzyszenie Historyczne informuje o stopniu zniszczeń i nowych działaniach w kwestii zabytkowego dworku w Krzesinach

We wstępnych dniach maja, członkowie Stowarzyszenia Historycznego o nazwie KrzesiMy podzielili się alarmującymi wiadomościami. Chodziło o zabytkowy dworek znajdujący się w miejscowości Krzesiny, który doznał znacznych zniszczeń. Część muru przy schodach zewnętrznych, które prowadzą na pierwsze piętro budynku, została zburzona. Ponadto, nieznana osoba lub osoby zniszczyły szybę na tej samej kondygnacji – ostatnią, która pozostała w pierwotnej stolarce. Zarządca obiektu, ZKLZ, lokalne Biuro Konserwatora Zabytków i policja zostały powiadomione o zaistniałej sytuacji.

Teraz, po pewnym czasie, pojawiają się aktualizacje dotyczące sprawy. Konkretnie chodzi o nowe decyzje podjęte w związku z sytuacją. Jak poinformował Michał Pietrzak reprezentujący Stowarzyszenie KrzesiMy: „Po wystąpieniu do ZKZL ze skargą na ostatnie akty wandalizmu dokonane na terenie parku dworskiego, zarządca postanowił wynająć firmę ochroniarską. Firma ta zainstalowała system alarmowy w dworku”. Wyrazili oni również swoje zadowolenie z faktu, że sytuacja została potraktowana poważnie.

Pietrzak dodał również, że w najbliższym tygodniu planowana jest kontrola Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jego zadaniem będzie ocena obecnej sytuacji i podjęcie decyzji dotyczących dalszych działań w kierunku naprawy wyrządzonych szkód.