Stale malejąca liczba urodzeń w gminie Swarzędz – analiza trendów ostatnich lat

Stale malejąca liczba urodzeń w gminie Swarzędz – analiza trendów ostatnich lat

W Polsce, podobnie jak na terenie naszej lokalnej społeczności, czyli gminy Swarzędz, odnotowujemy niepokojący trend spadkowy liczby urodzeń. W ciągu ostatnich kilku lat zauważalny jest systematyczny spadek liczby nowo narodzonych obywateli, co szczególnie uwidacznia się w statystykach z ostatnich trzech lat.

Dane demograficzne pokazują, że w 2017 roku na świat przyszło 635 nowych mieszkańców gminy, jednak już rok później, w 2018 roku, odnotowano spadek do 623 narodzin. Jeszcze mniej swarzędzan urodziło się w 2019 roku – zaledwie 612. Trend ten utrzymał się także w kolejnym roku – w 2020 roku zarejestrowano tylko 567 urodzeń, co oznacza spadek o 45 w porównaniu do poprzedniego roku.

Rok 2022 nie przyniósł poprawy sytuacji. Liczba narodzin wyniosła jedynie 504, z czego 257 to dziewczynki a 247 chłopców. Niestety, ten negatywny trend utrzymał się także w następnym roku. Przez cały rok 2023 na świat przyszło tylko 412 nowych mieszkańców gminy, w tym 205 chłopców i 207 dziewczyn. To oznacza spadek o 92 urodzeń w porównaniu do roku poprzedniego i ponad 200 mniej niż w latach 2016-2018.