Debiut obligacji komunalnych Swarzędza na Giełdzie Papierów Wartościowych

Debiut obligacji komunalnych Swarzędza na Giełdzie Papierów Wartościowych

Obligacje komunalne, które emituje gmina Swarzędz, znajdująca się w bliskim sąsiedztwie Poznania, zyskały notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych. Obligacje te są zobowiązaniem swego rodzaju, ponieważ za ich emisję gmina ma obowiązek zapłacenia 0,79 punktu procentowego ponad stawkę WIBOR-u za okres 6 miesięcy.

W przypadku rosnącego poziomu zadłużenia, deweloper specjalizujący się w powierzchniach logistycznych zakończył ostatni rok z dość znacznymi stratami. Strata operacyjna wyniosła bowiem 79,7 milionów złotych, a strata netto osiągnęła poziom 52,1 miliona złotych.

Wchodząc w 2024 rok, deweloper postawił sobie ambitny cel. Planuje on bowiem ponieść nakłady inwestycyjne przekraczające 800 milionów złotych. To świadczy o poważnych planach i dużych ambicjach firmy na najbliższe lata.